Inteligentne oświetlenie
Identyfikacja zajętości powierzchni
System inwentaryzacji przestrzeni do formatu Auto Cad
System zarządzania wyposażeniem i majątkiem
Zarządzanie salami konferencyjnymi
System wspomagający organizację pracy
System sterowania urządzeniami elektrycznymi
System kontroli dostępu i lokalizacji osób
System zarządzania szafkami osobistymi
Fotel korygujący postawę siedzącą
Badanie kultury organizacyjnej
Badanie środowiska pracy
Inteligentne wykładziny
ORGANIZATOR
PARTNERZY
FURNIKO sp. z o.o. | Wszelkie prawa zastrzeżone